July 17, 2024

bagaimana cara beriman kepada qada dan qadar